TUYẾN CÁP TREO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

Công trình

Tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ

Địa điểm

Khu du lịch núi Bà Đen, Tây Ninh

Chủ đầu tư

Tập đoàn Sun Group

Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực

Công ty CP kỹ thuật cơ khí và xây lắp công trình HSD

Quy mô dự án

 

Tổng Diện tích

 

Tiến độ thi công

05 ngày/ sàn

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen nằm trên địa bàn phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân thuộc thành phố Tây Ninh và một phần của xã Suối Đá, xã Phan thuộc huyện Dương Minh Châu. Quy mô lập quy hoạch khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là 2.903,79 ha.

Zalo Logo