• CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT

STT

DANH MỤC

SỐ LƯỢNG

SỐ NĂM CÔNG TÁC

I

ĐẠI HỌC

 

<5 năm

5÷10 năm

>10 năm

1

Kỹ sư cầu đường

2

 

1

1

2

Kỹ sư xây dựng

20

7

9

4

3

Cử nhân tài chính

4

1

3

 

4

Cử nhân kinh tế

2

 

2

 

5

Kỹ sư Cơ khí

2

 

 

2

6

Kỹ sư Thiết kế kết cấu

8

4

4

 

Tổng cộng

38

21

14

6

  • CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

STT

PHÂN LOẠI NGÀNH NGHỀ

TỔNG SỐ

TRÌNH ĐỘ BẬC THỢ

1-3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

I

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

272

85

35

26

15

1

1

Thợ vận hành thiết bị phục vụ thi công

20

6

3

0

1

0

2

Thợ thi công cáp ƯLT

160

40

10

6

4

0

3

Thợ điện

10

5

2

2

1

0

4

Thợ sắt hàn

15

5

3

6

1

0

5

Thợ tiện

12

4

3

3

2

0

6

Thợ sửa chữa máy

10

5

3

1

0

1

7

Thợ kích kéo

35

13

10

7

5

0

8

Công nhân khảo sát địa hình

10

7

1

1

1

0

II

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

55

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

327

 

 

 

 

 

 

Zalo Logo