Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức - Giám Đốc Công ty: Quản lý chung   - Phòng thiết kế: Phụ trách tiếp nhận kiểm tra hồ sơ thiết kế các dự án, bóc khối lượng.   - Phòng kinh tế kế hoạch: Lên đơn giá chào thầu, lập kế hoạch vật tư, thiết bị phục vụ thi công nếu trúng thầu dự án.   - Phòng QL thi công tổ chức nhân sự thực…

Xem chi tiết