Cơ cấu tổ chức - Giám Đốc Công ty: Quản lý chung
  - Phòng thiết kế: Phụ trách tiếp nhận kiểm tra hồ sơ thiết kế các dự án, bóc khối lượng.
  - Phòng kinh tế kế hoạch: Lên đơn giá chào thầu, lập kế hoạch vật tư, thiết bị phục vụ thi công nếu trúng thầu dự án.
 

- Phòng QL thi công tổ chức nhân sự thực hiện và theo dõi tiến độ thi công tại các dự án

 

 

 

Zalo Logo