BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC
Hợp đồng: Xây dựng tấm PT
Quy mô: 01 tầng hầm, 08 tầng trên
Tổng diện tích sàn: ~32.000 m2
Zalo Logo