TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MIKADO
Hợp đồng: Xây dựng tấm PT
Quy mô: 04 tầng trên
Tổng diện tích sàn: ~20.000 m2
Một số hình ảnh nghiệm thu cáp dự ứng lực tại công trình:

Bình luận

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!