Khách hàng và đối tác

Khách hàng và đối tác

 

Xem chi tiết
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức - Giám Đốc Công ty: Quản lý chung   - Phòng thiết kế: Phụ trách tiếp nhận kiểm tra hồ sơ thiết kế các dự án, bóc khối lượng.   - Phòng kinh tế kế hoạch: Lên đơn giá chào thầu, lập kế hoạch vật tư, thiết bị phục vụ thi công nếu trúng thầu dự án.   - Phòng QL thi công tổ chức nhân sự thực…

Xem chi tiết
Nhân sự

Nhân sự

CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT STT DANH MỤC SỐ LƯỢNG SỐ NĂM CÔNG TÁC I ĐẠI HỌC   10 năm 1 Kỹ sư cầu đường 2   1 1 2 Kỹ sư xây dựng 20 7 9 4 3 Cử nhân tài chính 4 1 3   4 Cử nhân kinh tế 2   2   5 Kỹ sư Cơ khí 2     2 6 Kỹ sư Thiết kế kết cấu 8 4 4   Tổng cộng 38 21 14 6 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT STT PHÂN LOẠI NGÀNH…

Xem chi tiết
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

   

Xem chi tiết