Muong Hoa Hotel
Hợp đồng tư vấn: Kết cấu, MEP, Dự toán
Quy mô: 04 tầng hầm, 03 tầng trên
Tổng diện tích sàn: 2.000 m2
Zalo Logo