KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SINH THÁI

Tên công trình

Khách sạn Mường Thanh Sinh Thái

Địa chỉ

Tổng diện tích dự án

Diễn Lâm, Nghệ An

11.000 m²

Quy mô công trình

01 tầng hầm và 09 tầng cao

Chủ đầu tư

Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh

Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực

Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và xây lắp công trình HSD

Tiến độ thi công

10 ngày/1 sàn

Zalo Logo