NHÀ ĐIỀU HÀNH BQL CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT, BAN QLDA 6 VÀ TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Tên công trình

Nhà điều hành BQL đường sắt, Ban QL6, Cục đường bộ Việt Nam

Địa chỉ

Tôn Thất Thuyết – Khu đô thị Cầu Giấy – Hà Nội

Quy mô diện tích dự án

1200m2

Quy mô công trình

02 tầng hầm, 19 tầng nổi và diện tích sử dụng 15200m2 sàn.

Diện tích sàn điển hình: 800m2/01 sàn

Chủ đầu tư

Bộ giao thông vận tải

Nhà thầu thi công phần thô

Công ty cổ phần cơ điện dầu khí Việt Nam

Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực

Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và xây lắp công trình HSD

Tiến độ thi công

4,5 ngày/01 sàn

Zalo Logo