NHÀ TRUNG TÂM VĂN HÓA TRIỂN LÃM TỈNH BẮC GIANG

NHÀ TRUNG TÂM VĂN HÓA TRIỂN LÃM TỈNH BẮC GIANG
Hợp đồng: Xây dựng tấm PT
Quy mô: 03 tầng trên
Tổng diện tích sàn: ~20.000 m2
Zalo Logo