Tên công trình

Nhà máy xi măng Xuân Thành

Địa chỉ

Tổng diện tích dự án

Thanh Nghị - Thanh Liêm – Hà Nam

2 Silo xi măng đường kính 60m

Chủ đầu tư

Tập đoàn Xuân Thành

Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực

Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và xây lắp công trình HSD

Tiến độ thi công

Trượt liên tục theo tiến độ của Chủ đầu tư

Zalo Logo