BỆNH VIỆN PHƯƠNG ĐÔNG
Hợp đồng: Xây dựng tấm PT
Quy mô: 03 khối (Khối A, B: 02 tầng hầm, 15 tầng trên; Khối C: 01 tầng hầm, 08 tầng trên)
Tổng diện tích sàn: ~85.000 m2
Hình ảnh Bệnh viện Dưỡng lão thuộc Tổ hợp y tế Phương Đông
Hình ảnh Bệnh viện Nhi thuộc Tổ hợp y tế Phương Đông
Một số hình ảnh thi công cáp dự ứng lực tại công trình

Bình luận

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!