TRỤ SỞ CÁC BỘ, BAN, NGÀNH TỈNH CAO BẰNG

TRỤ SỞ CÁC BỘ, BAN, NGÀNH TỈNH CAO BẰNG
Hợp đồng: Xây dựng tấm PT
Quy mô: 01 tầng hầm, 09 tầng trên
Tổng diện tích sàn: ~75.000 m2
Zalo Logo