TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI UÔNG BÍ

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI UÔNG BÍ
Hợp đồng tư vấn: Kết cấu, MEP, Dự toán
Quy mô: 01 tầng hầm, 06 tầng trên
Tổng diện tích sàn: 11.000 m2
Zalo Logo