TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI CTM HOA CAU

TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI CTM HOA CAU
Hợp đồng tư vấn: Kiến trúc, Kết cấu, MEP, Dự toán
Quy mô: 01 tầng hầm, 03 tầng trên
Tổng diện tích sàn: 6.500 m2
Zalo Logo