Tên công trình

Vinh Recreation Center

Địa chỉ

Tổng diện tích dự án

TP.Vinh, Nghệ An

13.000 m²

Quy mô công trình

05 tầng

Đặc điểm nổi bật

Nhịp sàn tới 24m làm bằng giải pháp bê tông dự ứng lực

Chủ đầu tư

Vinh Recreation Center (VRC)-CN Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực

Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và xây lắp công trình HSD

Tiến độ thi công

07 ngày/1 sàn

Zalo Logo